Novinky a aktuality

PROPOZICE A PRAVIDLA                                                                             TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 


Preventivní kastrace - miniseriál a zamyšlení nad prospěšností těchto zákroků vč. instruktážních videí

          Otvíráme notoricky známé a velmi diskutované téma preventivních kastrací našich zvířecích společníků. Čím více je téma známé a diskutované, tím jsou názory na něj rozporuplnější. Ne jinak je tomu u preventivních kastrací. Vždy se vytvoří dva tábory v extrémních polohách. Nazývejme je tábor “VŽDY” a tábor “NIKDY”. Ve zbytku se vytváří prostor pro diskusi racionální.

          Tento článek, resp. série článků, si neklade za cíl někoho přesvědčovat, nebo mu vnucovat nějaký názor. Je to spíše vhled veterinárního lékaře s více než dvacetiletou praxí a zároveň chovatele, či spíše majitele mnoha zvířat - úžasných společníků.

          Než přistoupíme k jednotlivým živočišným druhům a pohlavím, pojďme si nastínit tuto problematiku z poněkud jiného úhlu pohledu.
Každý živočišný druh má ve svém bytí jen dvě priority - přežití, tedy zabezpečení potravy, a zachování druhu, tedy rozmnožování. Těmto prioritám je podřízeno úplně vše. Ostatní je druhotné a nepodstatné. Naprosto stejně je u tomu domestikovaných zvířat. Jen my lidé jsme si je uzpůsobili k našemu obrazu a potřebám a tím převzali odpovědnost za jejich bytí. Tuto odpovědnost bysme měli i v plné míře přijmout. Zvíře není ani hračka, ani věc, ani nástroj na uspokojení našeho ega. Zvíře je ! ŽIVÁ ! bytost se vším, co k tomu patří. Člověkem domestikované ( jenom odbornější a slušnější výraz pro upravené, deformované, změněné …..) zvíře není schopno ve volné přírodě douhodobě přežívat a přežít.

          Proto chovám ve velké úctě všechny všechny, kdo se o bezprizorní zvířata starají v útulcích, depozitech, záchytných stanicích a pod.. Ne snad proto, že je to mnohdy nedoceněná řehole a ve své podstatě samaritánství, ani nehodnotím pohnutky těchto lidí - to vše je jejich volba a svobodné rozhodnutí. Vážím si jich, protože na sebe vzali právě tu zodpovědnost za ty nezodpovědné.

          Preventivní kastrace v obecné rovině je:

  • vyjádřením naší zoodpovědnosti za životy našich zvířecích společníků
  • jednou z cest k celkovému zlepšení životních podmínek doma chovaných i volně žijících zvířat
  • nástrojem o omezení výsktytu, přenosu, rozvoje vážných onemocnění a změn genetických informací
  • sytémová potřeba pro regulaci polodivokých populací a udržení křehké rovnováhy v přírodě jako celku
  • odborný veterinární výkon zasahující významně do života zvířete a přinášející určitá rizika

       Dříve než začneme zvažovat, zda kastrovat nebo nekastrovat, je potřeba vzít v potaz všechny faktory a dopady našeho rozhodnutí. K tomu je třeba mít dostatek relevantních informací, postavit vedle sebe klady a zápory a následně se rozhodnout rozumem s použítím srdce.

       Co nás tedy čeká v následujících kapitolách. Pokusíme se nastínit problematiku preventivních kastrací u kočky ( kocour,kočka ) a psa ( pes, fena) vždy z několika možných úhlů pohledu. 
 

Kastrace kocoura 

Kastrace kočkyJiž roce 2011 bylo zpracováno a vydáno 
Doporučení pro vakcinaci psů a koček
Zpracováno Odbornou skupinou pro vakcinační doporučení (OSVD) při Světové asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA)
Teprve nedávno jsem objevil český překlad. Toto doporučení je poměrně obsáhlé, ale obsahuje velmi zajímavé a moderní poznatky z oblasti imunologie. Pro ty z Vás, kteří máte zájem, jsem celý překlad zveřejnil zde.   Mimo jiné se dozvíte jaká jsou doporučená očkovací schémata a proč, proti kterým nemocem je nutno očkovat a u kterých je to skoro zbytečné apod.


Vyšetření ve veterinární ordinaci - jak na to….


 
přátelská veterina

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle
8 - 21 hod.
9 - 21 hod.
9 - 21 hod.

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ.

Platit můžete také kartou:

RYCHLÝ KONTAKT

VETERINA VeMaP
Turecká 44
266 01 Malé Přílepy

Tel.: +420 722 347 461
E-mail: kontakt@vemap.cz

SLEDUJTE NÁSCreated by veterinarniweb.cz, 2020