zpět

Kastrace kocoura

         Dříve než se začmeme zabývat jednotlivými aspekty, zmíním jeden důležitý faktor, který ještě mnohokrát  zopakuji. Žádný zákrok prováděný v anestezii a porušující kontinuitu pacienta není nikdy zákrokem banálním a nesmí být podceňován. Je třeba dodržovat standardy, které mohou být na různých pracovištích různě nastaveny. Musí být vždy konáno tak, aby byla v maximálně možné míře eliminována rizika spojená jednak s anestezií, jednak s chirurgickým výkonem jako takovým.

         Primárně bych zmínil sociální aspekty kastrace kocoura. Ve své praxi se často setkávám s názorem: “ Jen ať si kluk užije”. Co si má užít? Pro něho se jedná pouze o přirozený rozmnožovací pud a rozhodně se nejedná o sexuální prožitek tak, jak ho známe z říše lidí. On jenom předává genetickou informaci. Nebo si má užít bitek se svými soukmenovci o vyhlédnutou samičku, šrámů, tržných a kousných ran často abscedujících ? Páří se a přežívají jen ti nejsilnější, a nebo strachu z aut a jiných nebezpečí, které na něho při jejich toulkách čekají? Akční rádius je totiž u roztouženého kocoura obrovský a mluví se o více než 5 kilometrech. Dopady těchto názorů jsou tristní. Obrovské množství nechtěných a bezprizorních koťat. Koťat ze kterých se stává stále rostoucí populace polodivokých koček. Jednoho roku života se dožívá méně než 50 % jedinců a ti zbývající přežívají ve zcela nevhodných podmínkách, šíří nemoci a dále se nekontrolovaně množí. Tato situace se týká převážně těch kocourů, kteří se volně pohybují po venku a lidský domov mají jako azyl pro krmi, klidný spánek v teple a útočiště po různých šarvátkách. 

          Trochu jiná je situace u kocourů trvale žijích doma. Ti dříve nebo později začnou značkovat, značit si své teritorium. Zápach velmi brzy dožene majitele k návštěvě veterinárního pracoviště se žádostí o kastraci. Mnohdy i ve věku, který není ještě vhodný pro tento zákrok.

         Na otázku v jakém věku tedy kocoura kastrovat je odpověď poměrně jednoduchá. Svým klientům říkam, aby to vydrželi co nejdéle. Optimálně do jednoho roku věku a za kritickou hranici považuji ukončený osmý měsíc věku. Před tímto datem prostě nekastruji. Vedou mě k tomu důvody zdravotní. Věk vhodný pro kastraci se odvíjí od pohlavní, tělesné a psychické dospělosti. Všech musí být před kastrací dosaženo.

         Dalším úsměvným argumentem bývá: “ Když on po kastraci nebude lovit myši.”. Neexistují žádné studie o množství ulovených myší kocoury kastrovanými a nekastrovanými. Takže pouze osobní zkušenost. S námi v domácnosti žijí 4 kočky, 3 kocouři a jedna kočka. Všicni jsou kastrováni a občas se vzbudím s myší v posteli - prezent za naší dobrou péči :-) . Paradoxně nejméně loví Kačenka, tedy kastrovaná kočka, kocouři loví jak o život.

         Aspekty zdravotní….
         Obecně vnímám u svých klientů strach se zákroku a anestezie. Důkladné osvětlení problematiky, techniky zákroku a všech aspektů s tím spojených ho pomáhá zmírnit. Sám za sebe mohu říci, že preventivní kastrace obecně považuji z psychologického hlediska pro veterináře za ty nejtěžší. Důvod je poměrně jednoduchý. Majitel přivádí na zákrok zdravé zvíře a jaksi samozřejmě předpokládá, že se mu i takto zdravé zvíře vrátí. Vědom si možných rizik se zákrokem spojených je i pro mne, jako veterináře,  tato situace ne úplně příjemná  a proto se snažíme provádět všechna možná opatření, aby zákrok proběhl bez komplikací.

          Další často zmiňovanou  komplikací je možná obezita po zákroku. Ano, toto riziko obecně existuje. Důvodem je, že my jako majitelé nejsme schopni regulovat příjem a výdej energie u kastráta. Kocour ztratil jednu ze svých priorit. V uvozovkách již nepotřebuje být krásný a silný pro své partnerky, omezil výrazně akční radius a převládne priorita druhá - příjem potravy. Je jen na nás jak se k tomu postavíme.
          Často je také diskutována otázka vyššího frekvence výskytu močových kamenů a selhávání ledvin u kastrátů. Opět jsem nenašel relevantní studii, která by toto potvrzovala a pokud je kastrace provedena ve správném věku, jsou kompletně dovyvinuty močové cesty, resp. celý močopohlavní aparát, jsou i tato rizika minimalizována. Navíc dnes již existují preventivní opatření pro předcházení onemocnění dolních cest močových - např. úpravou krmného režimu.

          Z mého pohledu každý kocour, který není cíleně zařazen do chovu, by měl být kastrován.

 
přátelská veterina

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle
8 - 21 hod.
9 - 21 hod.
9 - 21 hod.

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ.

Platit můžete také kartou:

RYCHLÝ KONTAKT

VETERINA VeMaP
Turecká 44
266 01 Malé Přílepy

Tel.: +420 722 347 461
E-mail: kontakt@vemap.cz

SLEDUJTE NÁSCreated by veterinarniweb.cz, 2020