zpět

Kastrace kočky
          

V dalším dílu pojednání o preventivních kastracích se budeme věnovat kastraci kočky. Oproti kastraci samce se jedná o zákrok technicky náročnější, protože jde již o tzv. břišní chirurgii.

          Nutno podotknout, že kastrace kočky je i přes větší náročnost zákroku vyžadována majiteli daleko častěji a to především u koček z polodivoké populace. Tento sociální aspekt je poměrně dobře vysvětlitelný. Atˇ už se jedná o kočku trvale žijící venku a přijde se na dvorek či zahrádku jen nažrat, nebo kočku, která se pravidelně vrací domů z denních a nočních toulek, s koťaty to dopadne vždy stejně - přivede je domů. Najednou není v domácnosti jedna kočka, ale hned několik. Znamená to určitoiu starost a nepohodlí. Je nutno se o koťata nějak postarat a především je následně někam umístit. Vidíte, píši “nějak”, “někam” ….. Tím chci jen zdůraznit, že to není vůbec jednoduchá a ani laciná záležitost. Nechat si koťata také nemůžete, rozhodně ne jako polodivoká nebo polodomácí a nekastrovaná. Kočky se totiž množí geometrickou řadou. Letos máte jednu kočičku s koťátky a příští rok už můžete mít koček 10 a více! Prostě sousedovic kocour “si užil” a Vy se starejte!!! Počítejte pouze s jedním - alimenty nedostanete. O tomto přístupu jsme  psali již v minulém dílu.

         U koček trvale žijících doma jsou kastrace daleko méně časté. Zde totiž sociální aspekty nehrají tak velkou roli. Ze vzduchu kočka nezabřezne a přes sklo okna se to také asi nepovede. Jediným kritériem pro rozhodování o kastraci doma žijící kočky pak bývá síla jejích projevů v období říje. Jsou-li v okolí další kočky a kocouři, bývají tyto projevy velmi bouřlivé a taková kočka většinou přichází do vetetrinární ordinace s požadavkem na urychlenou kastraci, protože už to s ní “není k vydržení”.

         Technicky lze tento zákrok provádět několika způsoby a technikami. Tak jako se vším, každá má své výhody a nevýhody. Společně však sledují stejný cíl - zabránit dalšímu rozmnožování. 

Způsoby kastrace:

1) podvázání vaječníků - tento způsob osobně považuji za nejméně vhodný. Podvázáním není zabráněno pohlavnímu cyklu. Kočka normálně mrouská se všemy projevy, které k tomu patří. Děložní sliznice je aktivní a může dojít ke zdravotním komplikacím spojeným s pohlavním cyklem. Navíc se jedná o chirurgický zákrok s “otevřeným” břichem, tak není důvodu něco podvazovat, když to lze vyjmout. Teorie o návratnosti stavu po odstranění podvazů jsou liché a taková kočka již není nikdy schopna zabřeznout.

2) odstranění pouze vaječníků ( ovariectomia ) - způsob kastrace, který ještě poměrně hojně využívaný. Jeho výhodou je pouze malá operační rána ve stěně břišní. Pro veterináře je zákrok jednodušší a tím i rychlejší. Nevýhodou je přítomnost dělohy v dutině břišní po odstranění vaječníků. Intaktní děloha ve většině případů degraduje a vazivovatí a nejsou s tím žádné problémy. Občas se ale stává, že dojde k zánětu, srůstům a pod. a je nutná reoperace.

3) odstranění vaječníků a dělohy ( ovarihysterectomia ) - při tomto způsobu se odstraní vaječníky i děloha až po děložní hrdlo. Zákrok je technicky náročnější než výše jmenované, trvá déle a operační rána je větší. To jsou jediná negativa. Jednoznačně převládají pozitiva tohoto způsobu a ten také preferujeme a provádíme v naší praxi.

Techniky kastrace:

1) kastrace z boku - oproti druhé technice ( kastrace ve střední linii břicha) je tato méně invazivní a rána na boku je chráněnější proti kontaminaci z prostředí kontaktem s nečistotami. Jako nevýhoda se jeví menší přehlednost v operačním poli a nemožnost provedení revize dutiny přišní při jakémkoli podezření na problém. Zároveň tuto techniku nelze uplatnit při terapeutických kastracích.

2) kastrace ve střední linii břicha - námi jednoznačně preferovaná a prováděná technika právě pro svoje výhody zmíněné výše. Při dobře provedeném zákroku a pooperační péči je možnost infekce rány kontaktem s vnějším prostředím minimální a nepovažuji to tedy za nevýhodu. Větší rozsah rány a snazší dostupnost pro jazyk kočky lze také velmi dobře eliminovat. Větší přehlednost a možnost revize dutiny břišní jednožnačně převyšuje negativa.

         Doba hojení ran a rekonvalescence po operaci je u všech způsobů a technik stejná. Druhý den po zákroku většina koček funguje normálně a nevyžaduje žádnou zásadní péči. Stehy se vyndavají 10 dní po zákroku, pokud není zvolena uzávěra kůže tzv. intradermálním stehem, který se nevyndavá.

         Se zveřejněním videa jsem dlouho váhal. Nejedná se v tomto případě o kastraci preventivní, ale terapeutickou ve vysokém stupni březosti. Cílem zákroku byla záchrana života matky při komplikacích spojených s březostí. Jednalo se o polodivokou kočku, která si našla domov u hodných lidí a to jí zachránilo život. Bohužel již byla březí. Zabřezla při prvním pohlavním cyklu, odhadem v necelých 6 měsících. Nakonec jsem se rozhodl toto video zveřejnit. Možná někomu pomůže v uvědomění si ………

          A můj názor na preventivní kastrace koček? - jednoznačně ano.

 
přátelská veterina

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle
8 - 21 hod.
9 - 21 hod.
9 - 21 hod.

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ.

Platit můžete také kartou:

RYCHLÝ KONTAKT

VETERINA VeMaP
Turecká 44
266 01 Malé Přílepy

Tel.: +420 722 347 461
E-mail: kontakt@vemap.cz

SLEDUJTE NÁS



Created by veterinarniweb.cz, 2020