zpět

 PRAVIDLA SOUTĚŽE

Veřejná charitativní fotosoutěž - Zvíře do rodiny prostě patří!

 1. Pořadatelem soutěže, vernisáže a výstavy je VeMaP VETERINA jak si jí přejete, webové stránky www.vemap.cz ( dále jen „pořadatel“ ).
 2. Sponzory soutěže jsou Cymedica CZ, a.s., Bayer Animal Health, reklamní agentura ARAMA.
 3. Mediálním partnerem je Berounský deník.
 4. Soutěž je pořádána ve dvou kategoriích – pes, kočka.
 5. Digitální fotografie do soutěže lze zasílat na na email kontakt@vemap.cz ( můžete poslat až 5 fotek ). Fotografie posílejte ve formátu JPEG. Minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální velikost může být 1600 x 1200 pixelů. Maximální velikost souboru může být 2 MB. Do soutěže se přijímají fotografie maximálně 2 roky staré.
 6. Příjem fotografií bude zahájen 23.01. a ukončen 26.02. ve 24,00 hod. 
 7. Poté budou soutěžní fotografie umístěny na fotografické galerii www.facebook.com  název stránky: Veřejná charitativní fotosoutěž - Zvíře do rodiny prostě patří.
 8. Veřejné hlasování bude probíhat od 1.3. do 15.3. 2017. Fotografie si může prohlížet a hodnotit každý návštěvník webu formou udělení „LIKE – To se mi líbí“. Poté budou sečteny tyto LIKE pořadatelem. V jednotlivých kategoriích vítězí fotografie s největším počtem “LIKE” 
 9. Vyhlášena budou první 3 místa v každé kategorii. Výsledky budou vyhlášeny 20.3.2017 na Vernisáži v prostorech VeMaP VETERINA jak si jí přejete, Malé přílepy. 15 nejlepších fotografií z každé kategorie bude vytištěno, v prostorech VETERINY vystaveno a vydraženo. Dražba proběhne společně s vyhlášením. 
 10. Do soutěže budou přijaty pouze fotografie soutěžícího, který s fotografií zašle i své celé jméno, adresu bydliště, emailové spojení, telefonní kontakt (dále jen „soutěžící“).
 11. Veškerý výtěžek této akce bude použit na pomoc opuštěným psům a kočkám a rovnoměrně rozdělen mezi Pes Nejvěrnější Přítel, z.s. a Chlupáči v nouzi, z.s.
 12. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že soutěžící zasílá pouze ty informace a fotografie, které nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy, zájmy provozovatele, nijak nenarušují práva třetích osob a nesmí být v rozporu s právy duševního vlastnictví. Tuto odpovědnost nese pouze soutěžící. Zaslané fotografie a informace nesmí obsahovat prvky násilí, rasismu, pornografie, prvky, ohrožující mravnost, propagující drogy apod. Do zaslaných fotografií a informací není dovoleno soutěžícím vkládat jakékoli reklamní odkazy, odkazy na weby nebo sociální sítě. Pořadatel neodpovídá za obsah fotografií či jiných informací
 13. V případě, kdyby vyšlo najevo, že soutěžící porušil práva třetích osob, zejména autorská práva a osobnostní práva, je za toto porušení soutěžící plně odpovědný.
 14. V případě porušení těchto pravidel je soutěžící povinen uhradit pořadateli veškerou škodu. Pořadatel si vyhrazuje v tomto případě právo vyloučit účastníka ze soutěže a veškeré informace odstranit.
 15. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).
 17. Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných pořadatelem, mediálním partnerem a sponzory soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení, s právem udělit podlicenci. U každé takové fotografie se organizátor soutěže zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.
 18. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Uživatel se zavazuje kdykoli na základě žádosti provozovatele poskytnout čestné prohlášení, že je autorem fotografie a může poskytnout pořadateli práva na užití fotografie v neomezeném rozsahu.
 19. Zasláním fotografií vyjadřuje uživatel svůj souhlas s pravidly soutěže a zveřejněním fotografií bez nároku na autorský honorář.

VeMaP VETERINA jak si jí přejete

 

 
přátelská veterina

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle
8 - 21 hod.
9 - 21 hod.
9 - 21 hod.

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ.

Platit můžete také kartou:

RYCHLÝ KONTAKT

VETERINA VeMaP
Turecká 44
266 01 Malé Přílepy

Tel.: +420 722 347 461
E-mail: kontakt@vemap.cz

SLEDUJTE NÁSCreated by veterinarniweb.cz, 2020